Bernd Schwerdt Foto
Dakota-indian

Private Homepage von Bernd Schwerdt, Hamburg                  

Lösningsstrategier för problem

En visdom från Dakota-indianerna är:
När du märker att du rider på en död häst, kliver du ner.
I yrkeslivet använder vi oss dock ofta av lösningsstrategier för att lösa problem.....
Vi skaffar en starkare piska
Vi byter ut ryttaren
Vi säger: Men vi har ju alltid ridit hästen på det sättet
Vi bildar en arbetsgrupp för att analysera hästen
Vi besöker andra orter för att se hur man rider på döda hästar där
Vi höjer kvalitetsstandarden för hur man rider på döda hästar
Vi bildar en task force för att återuppliva hästen
Vi skjuter in en träningssekvens för att lära oss rida bättre
Vi gör jämförelser av olika döda hästar
Vi ändrar kriterierna som säger att en häst är död
Vi köper in folk utifrån som sägs kunna rida på döda hästar
Vi spänner fler döda hästar ihop för att bli snabbare
Vi förklarar att ingen häst kan vara så död att man inte längre kan rida på den
Vi gör en studie för att se om det finns bättre eller billigare döda hästar
Vi förklarar att vår häst är bättre, snabbare och billigare död än de andra
Vi bildar kvalitetscirklar för att hitta något som man kan använda döda hästar till
Vi går igenom arbetskraven för döda hästar
Vi etablerar en oberoende budgetpost för döda hästar
Vi förstorar den döda hästens ansvarsområde
Vi utvecklar ett motivationsprogram för döda hästar
Vi bildar särskilda avdelningar som endast arbetar med döda hästars behov
Vi gör en omstrukturering så att en annan avdelning tar över den döda hästen